Monique Daal
november 29, 2020

Waarom ik duurzaam opvoeden belangrijk vindt Mijn kinderen zijn inmiddels 14, 16, 18 en 22 jaar. En in de opvoeding besteedden we niet veel expliciete aandacht aan duurzaamheid. We vonden het wel vanzelfsprekend dat we respect hadden voor mens, dier ...